@dvies

Archiefbeheer heeft in de meeste kleine en middelgrote bedrijven geen prioriteit en vaak ontbreekt de kennis en het besef van de noodzaak om een toegankelijk archivering te voeren. Het niet snel vinden van benodigde documenten is wel vervelend maar het is niet anders, In het opzoeken gaat echter veel tijd verloren en ongewild groeit een archief tot een ruimte waar papier bewaard wordt.

Toch is een efficiënte archivering een zeer belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Het is niet alleen belangrijk voor de dagelijkse werkzaamheden, maar ook voor het afleggen van verantwoording. Een efficiënte archivering levert veel tijdwinst op en een besparing in kosten.

Door samen te kijken naar uw huidige situatie kan ik u helpen inzicht te krijgen in uw archiefbeheer. Door mijn ervaring kan ik op een snelle en adequate manier een quick-scan doen naar de  werkstromen, de daarmee gepaard gaande documentenstromen en documentafhandeling.

Deze quick-scan is het uitgangspunt om samen met u te bepalen wat uw doel is en hoe dit te bereiken. Ik geef u advies in de inrichting van uw archief, de keuze voor opslagvorm en eventuele overgang naar digitalisering van het archief.

Op basis van de bevindingen en uw wensen maak ik hiervoor een plan van aanpak en geef een duidelijke opgave van de kosten.

Deze quick-scan verschaft u inzicht in het documentenbeheer binnen uw eigen organisatie:

  • u krijgt goed advies
  • u krijgt snel een goed beeld van uw eigen organisatie
  • u krijgt een rapportage met aanbevelingen om zaken te verbeteren
  • u kunt aan de hand van de rapportage zelf bepalen welke vervolgstappen u wel of niet wilt zetten.